Master of Business Administration

Bezpečnostný management

Študenti programu MBA Bezpečnostný management budú oboznámení s vývojom, a predovšetkým s aktuálnou situáciou v oblasti bezpečnosti v českom i európskom meradle. Študenti sa zoznámia s touto problematikou prostredníctvom platnej legislatívy, ktorá má a bude mať značný vplyv na fungovanie a samotnú stratégiu jednotlivých bezpečnostných zložiek. Študenti sa tiež zoznámia s tematikou kyberbezpečnosti, predovšetkým v kontexte diskutovanej smernice NIS2.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti bezpečnostného riadenia, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management a zamestnancov vo verejnej správe. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti programu MBA Bezpečnostný management sa zoznámia so špecifikáciou bezpečnostného riadenia pre verejný aj súkromný sektor. Študenti sa budú orientovať v základných otázkach súčasných hrozieb, ktoré ovplyvňuje oba spomínané sektory, a to tak z etického princípu, ako aj z tohto strategického. Študenti budú oboznámení okrem iného s jednotlivými konceptmi krízového riadenia.

  • Bezpečnostná politika ČR
  • Legislatívny systém bezpečnosti a ochrany obyvateľov
  • Systém krízového riadenia bezpečnostných zložiek
  • Problematika NIS2 v kontexte kyberbezpečnosti

Garantom tohto programu je David Najman, MBA, DBA, LL.M., EdD, dr. h. c.

Predmety - Bezpečnostný management

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.122 €
Cena bez DPH platí do 14. 7. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás