Doctor of Business Administration

Titul DBA

Titul DBA

Skratka DBA vychádza z anglického Doctor of Business Administration. Jedná sa o manažérsky vzdelávací program, vychádzajúci z tradície anglosaských krajín, ktorý predstavuje najmodernejšiu formu postgraduálneho vzdelávania.

Titul DBA je celosvetovo vyhľadávaný manažérsky titul najvyššej úrovne. Titul DBA nie je podľa zákona č. 111/1998 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, v Českej republike definovaný ako akademický titul, ale je udeľovaný ako profesijný neakademický titul dokladajúci rozšírené manažérske vzdelanie s praxou nad rámec vysokej školy.

Štúdium DBA je určené najmä pre ambicióznych záujemcov, ktorí chcú svoje znalosti rozširovať ešte viac do hĺbky. Štúdium je koncipované tak, aby malo maximálny praktický prínos a získané poznatky boli aplikovateľné v praxi. Po úspešnom absolvovaní programu si absolvent môže za svoje meno zapísať prestížny titul DBA, ktorý poskytuje mnoho výhod pre ďalšie uplatnenie v profesnom živote.

Prvým krokom k získaniu titulu DBA na Cardiff Academy je podanie prihlášky, ktoré je nezáväzné a úplne zadarmo.

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás

Do nášho vzdelávania dali dôveru:

bonami
deloitte
dr.max
forbes
makro
pilsner
pilulka.cz
refresher
seznam.cz
shoptet
sme
Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium DBA a získajte konkurenčnú výhodu.


Prihláška