Master of Business Administration

Management a kariérové ​​poradenstvo

Študenti programu MBA Management a kariérové ​​poradenstvo budú oboznámení s hlavnými aspektmi práce kariérneho poradcu. Študenti sa naučia rôzne metódy a techniky používané v kariérnom poradenstve, vrátane administrácie a interpretácie diagnostických nástrojov. Dôraz je kladený na rozvoj komunikačných a poradenských zručností v rôznych oblastiach vzdelávania, ale aj na problematiku financovania tohto odboru.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti kariérneho poradenstva, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management a predovšetkým uchádzačov, ktorí pracujú v oblasti vzdelávania. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti programu MBA Management a kariérové ​​poradenstvo sa oboznámia s prácou kariérneho poradcu, a to od vymedzenia pôsobnosti tohto odboru až po jeho financovanie. Študent bude vybavený schopnosťou efektívnej komunikácie, strategického plánovania kariéry a poskytovania konkrétnych a praktických rád, ktoré klientom pomôžu dosiahnuť ich kariérne ciele.

  • Vývoj kariérového poradenstva
  • Klinické a testové metódy
  • Kariérny koučink
  • Riadenie projektu pre kariérneho poradcu

Garantom tohto programu je Ivana Štěrbová, DiS.

Predmety - Management a kariérové ​​poradenstvo

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 2.122 €
Cena bez DPH platí do 14. 7. 2024

PRIHLÁŠKA

Double Degree
BBA + MBA I MBA + DBA I MBA + LLM
zľava 25 % z celkovej výšky školného za oba študijné programy a ďalšie výhody

Double Degree

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás