Ako úspešne zvládnuť štúdium na Cardiff Academy?

Ako úspešne zvládnuť štúdium na Cardiff Academy?
 

Hoci sa môže zdať, že štúdium môže byť náročné vzhľadom na študijné podmienky, nie je tomu tak. Organizácia štúdia je navrhnutá takým spôsobom, aby aj najvyťaženejší manažéri mali čas štúdium úspešne absolvovať.

Štúdium je rozložené do 2 blokov. Prvý, povinný blok sa skladá z modulov, ktoré sú vopred nastavené podľa odboru štúdia. Výstupom modulov z povinného bloku sú postupové práce v minimálnom rozsahu 10 normostrán.

Druhý, voliteľný blok sa skladá z modulov, ktoré si študent sám vyberá podľa jeho preferencií. Výstupom z voliteľných modulov sú postupové testy, ktoré sú dvojakého druhu. Študent sa môže stretnúť s vedomostným testom, ktorý je tvorený 20 uzavretými otázkami. Na vypracovanie testu majú študenti neobmedzený počet pokusov. Druhým typom ako tzv. „osobnostné testy“, ktoré reflektujú študentovi slabé a silné stránky v rámci soft a hard.

Štúdium je zavŕšené obhajobou záverečnej práce, ktorá prebieha online s troch člennou komisiou, a ktorá sa skladá zo z lektorského tímu Cardiff Academy.

Ak si nie ste aj tak istí, či by ste test zvládli, vyskúšajte si nižšie náš vzorový test k modulu GDPR. Pokiaľ by ste mali záujem sa pozrieť na štúdium o niečo bližšie, skúste si naše štúdium nanečisto.

Skúste si náš test nanečisto.

Test nanečisto