Cardiff Academy odporúča

Management kvality a rizik psychiatrické péče

Kniha je v Českej republike unikátna svojou tematikou. Aj napriek stupňujúcemu sa záujmu vlády a Ministerstva zdravotníctva o kvalitu zdravotných služieb podobná monografia na našom trhu neexistuje.

V súčasnej dobe prebieha reforma psychiatrickej starostlivosti a z médií sa čoraz častejšie dozvedáme o najrôznejších aspektoch duševného zdravia. Odborná verejnosť vynakladá značné úsilie na destigmatizáciu psychiatrie. Do stredu záujmu sa dostáva tiež zásadná otázka kvality a bezpečia v tejto oblasti.

Pritom psychiatrická starostlivosť zažíva mnohé príkorie a nepochopenie zo strany širokej verejnosti aj odborníkov. Má veľmi neistý legislatívny rámec a je značne podfinancovaná. A to aj napriek tomu, že spotreba neuropsychofarmák vykazuje stúpajúci trend a lôžkové aj ambulantné kapacity sú naplnené. Nárast počtu konzumentov starostlivosti so sebou prináša aj záťaž vo forme žalôb, kedy často jedinou oporou, ktorá zdravotníkom zostáva, je riadne vedená dokumentácia.

Management rizík a sledovanie kvality zdravotnej starostlivosti je dôležitou súčasťou starostlivosti o psychiatrických pacientov. Rovnako ako management nežiaducich udalostí v zdravotníctve je v súčasnej dobe táto téma viac ako aktuálna. S prebiehajúcou reformou psychiatrickej starostlivosti súvisí práve otázka kvality a bezpečia v tejto oblasti.

Vďaka online štúdiu na Cardiff Academy získava každý študent prístup k tisícom kníh na BOOKPORT.
 

Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium MBA a získajte konkurenčnú výhodu.