International Certification Institute

International Certification Institute

Spoločnosť International Certification Institute ICI bola založená v roku 2019. V spolupráci s IES realizujú spoločný projekt Certificate. ICI certifikát popisuje odborné kompetencie absolventa, jeho praktické znalosti a skúsenosti. 

Absolventi Cardiff Academy môžu získať štandardne oba certifikáty, ktorých spojením je posilnená ich pozícia a dosah na medzinárodnom i tuzemskom pracovnom trhu.
Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium a získajte konkurenčnú výhodu.

Kontakt