International Education Society

International Education Society

Spoločnosť International Education Society (IES) bola založená v roku 1997 a za dobu svojej existencie sa stala významnou inštitúciou špecializujúcou sa výhradne na certifikáciu vzdelávacích subjektov, najmä vysokých a stredných škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania. Spoločnosť sídliaca v Londýne sa v roku 2019 zlúčila s ICI (International Certification Institute).

Absolventi Cardiff Academy môžu získať štandardne oba certifikáty, ktorých spojením je posilnená ich pozícia a dosah na medzinárodnom i tuzemskom pracovnom trhu.
Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium a získajte konkurenčnú výhodu.

Kontakt