Doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.

Lektor

Doc. PhDr. Slavomír Magál, CScsa zaoberá mediálnou a marketingovou komunikáciou na teoretickej i praktickej úrovni. Skúsenosti z pôsobenia v medzinárodných marketingových a reklamných agentúrach implementuje do vzdelávacieho procesu. Primárnou oblasťou výskumu sú výrazové prvky a semiotické východiská pri tvorbe audiovizuálnych komunikačných prostriedkov, kreativita v marketingu a v marketingovej komunikácii.

Absolvoval VŠMU a UK v Bratislave. Dvadsať rokov pôsobil ako vedúci katedier masmediálnej a umeleckej komunikácie. Absolvoval študijné pobyty na Oxford University a University of Southern California v Los Angeles. Prednášal v Tokiu, Singapure, Moskve, Londýne, Dubaji, Bankoku, Kuala Lumpure a vo Florencii.

Je editorom mnohých umeleckých publikácií a vedúcim kreatívnych projektov v rámci akademickej spolupráce a programov Európskej únie.

Zaujíma sa o eémiotiku v marketingovej komunikácii, audiovizuálne komunikačné prostriedky a ich účinky ako výrazové prvky budovania značky.