Ing. Lenka Lamešová

Lektorka

Ing. Lenka Lamešová má mnohoročné skúsenosti v oblasti lektorskej, manažérskej i poradenskej. Od roku 1996 do roku 2007 zastávala manažérske pozície, napr. bola výkonnou riaditeľkou Fondu ohrozených detí v Prahe, riaditeľkou cestovnej agentúry a riaditeľkou súkromnej anglickej základnej školy. Jej špecializáciou v oblasti vzdelávania dospelých sú manažérske zručnosti, riadenie ľudí a leadership. V poradenskej a koučovacej praxi sa venuje osobnému rozvoju klientov, predovšetkým komunikáciu, zvládanie emócií a konfliktných situácií, zvládanie stresu, typológiu osobnosti, sebapoznávanie, time manažmentu, stress manažmentu, personalistiky a riadenia ľudí. Ďalej sa zaoberá poradenstvom v oblasti školstva a vzdelávania pedagogických pracovníkov a má prax v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a ekonomiky, riadenia bytového družstva. Pôsobí ako trénerka v oblasti trénovania pamäte a mozgového joggingu.

Zameriava sa tiež na formy práce ako riadená diskusia, situačný tréning, sebaanalýza a práca v skupinách. Toto umožňuje aktívne zapojenie účastníkov a tým vysokú efektivitu seminárov. Účastníci oceňujú predovšetkým veľký rozsah vedomostí, zaujímavú formu komunikácie a praktické skúsenosti lektorky. Lenka Lamešová vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje predovšetkým formou vzdelávania a odborných konzultácií.