Ing. Libor Kuchař, MBA

Lektor
Ing. Libor Kuchár, MBA zakončil vysokoškolské štúdium na Fakulte elektrotechnickej ČVUT v Prahe. Krátko po ukončení školy začal pracovať na controllingovom oddelení veľkého chemického podniku. Po troch rokoch v tejto firme zamieril do biznisu vysokonapäťových izolácií, kde vo funkcii riaditeľa a člena predstavenstva pracoval ďalších 10 rokov. Po akvizícii firmy zahraničným investorom sa stal členom vedenia skupiny so sídlom v Belgicku a zároveň si doplnil vzdelanie štúdiom MBA.
Po ukončení pôsobenia v tomto odbore urobil kariérny prestup do výroby obrábacích strojov. V tomto odbore s prestávkou prežil viac ako 10 rokov profesijnej kariéry s päťročnou prestávkou pri riadení medzinárodnej priemyselnej skupiny s výrobnými závodmi v Rusku, USA, Belgicku, Malajzii a Českej republike. V USA a Rusku zastával funkciu v štatutárnych orgánoch týchto firiem.
V roku 2010 sa zúčastnil stáže v Japonsku v rámci medzinárodného manažérskeho programu organizovaného EÚ (HRTP). Okrem tejto skúsenosti absolvoval rôzne školenia zamerané na osobný rozvoj, ekonomické metódy riadenia a organizáciu výroby.