Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Lektorka

Ing. Yvona Charouzdová, DBA študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii. Prešla celý rad profesionálne zameraných seminárov v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Rakúsku. Pracovné skúsenosti získala na vedúcich pozíciách v medzinárodnej firme Neumann International. Zaoberala sa tu poradenskou činnosťou v oblasti vyhľadávania špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov.

Medzi ďalšie aktivity patrilo aj riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). Neskôr sa v rešpektovanej banke zaoberala koncepciou vzdelávacích programov a sama ich pilotne lektorovala.

V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a zároveň vedie dôležité projekty v oblasti ako leadershipu či talent manažmentu. Ako trénerka sa špecializuje na workshopy zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, mäkkých zručností, vedenia ľudí, leadershipu a predaja. Vedie tiež špecializované tréningy so zameraním na nábor pracovníkov, strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovania, a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.