Ivana Štěrbová, DiS.

Lektorka

Ivana Štěrbová, DiS. pôsobí dlhodobo na voľnej nohe. Poskytuje kariérne poradenstvo na Univerzite Karlovej a tiež záujemcom, ktorí k nej prichádzajú súkromne. Už niekoľko rokov sa venuje aj koučingu a ako osobnému, tak aj kariérnemu. Už 20 rokov sa zaoberá oblasťou personalistiky a ľudských zdrojov. Jej hlavnou špecializáciou je oblasť náboru zamestnancov do firiem. Pôsobí ako externá personalistka v niekoľkých firmách a teda do firiem často prináša veľmi cenný pohľad zvonku. Má presah aj do prostredia neziskových organizácií. Dlhodobo spolupracuje ako personalistka s organizáciou Zdravotný klaun a poskytuje kariérne poradenstvo klientom organizácie Nadanie a zručnosti. Získané znalosti a zručnosti Ivana tiež veľmi rada odovzdáva účastníkom seminárov a workshopov, ktoré príležitostne vedie.

Ivana píše aj články na tému osobného rozvoja, koučingu a podnikania, ktoré bývajú publikované v časopise Štatutárny zástupca firmy.