Mgr. Pavel Punčochář

Lektor

Mgr. Pavel Punčochář je sudcom Obvodného súdu pre Prahu 7. Venuje sa civilnému právu, etike v práve a elektronizácii justície. Je absolventom právnickej fakulty v odbore Právo a právna veda. Aktívne pôsobí v Sudcovskej únii a je členom pracovnej skupiny pre mediáciu Ministerstva spravodlivosti. V minulosti okrem iného pôsobil na Krajskom súde v Ostrave, Olomouci a v kárnom senáte Najvyššieho správneho súdu. Je autorom niekoľkých odborných článkov napr. v časopise Sudca. Na Cardiff Academy sa ako lektor špecializuje predovšetkým na problematiku Súkromného práva.