Mgr. Pavla Wernerová

Lektorka

Mgr. Pavla Wernerová pôsobí ako certifikovaná finančná poradkyňa a koučka, blogerka, autorka knihy a podcastov so zameraním na ekologické a ESG investovanie, zero waste a udržateľnosť v praktickom živote. Je autorkou knihy Koniec doby odpadovej, podcastu EKOmaniáciu, e-booku a celého radu článkov a rozhovorov publikovaných v online, tak v tlačených médiách.

V minulosti pôsobila v niekoľkých ekologicky zameraných organizáciách, napríklad v Hnutí Brontosaurus či Greenpeace. Teraz sa zameriava prevažne na lektorskú a konzultačnú činnosť. Pravidelne prednáša na témy ekológie a udržateľnosti pre širokú verejnosť, tak pre firmy (v minulosti napríklad pre telefónneho operátora O2).

Vyštudovala Masarykovu univerzitu v Brne a okrem toho absolvovala niekoľko študijných pobytov a stáží v zahraničí, napríklad vo Švédsku, Fínsku či v Indonézii. Vďaka tomu si drží dobrý prehľad vo svojom odbore a neustále získava nové znalosti zo zahraničia.