PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA

Lektor

PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA v minulosti pracoval ako výkonný riaditeľ Slovenského centra obstarávania, kde pôsobil aj ako spoluzakladateľ. Bol činný v oblasti podnikových nákupov a procesov verejného obstarávania. Aktuálne pracuje ako lektor a kouč v oblasti podnikového nákupu, projektového riadenia a manažmentu. Spolupracuje s dvoma zahraničnými vzdelávacími inštitúciami poskytujúcimi štúdium MBA, kde prednáša projektový manažment a finančné riadenie projektov. Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici a Univerzitu Jána Amosa Komenského v Prahe. Štúdium MBA v odbore Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School&Research Centre.