Nové programy BBA

Nové programy BBA

Predstavujeme Vám nové programy BBA:

Strategický management - Študenti programu BBA Strategický management sa naučia základom stratégie podniku, vďaka ktorým budú schopní formulovať vhodné ciele danej firmy. Naučia sa rozpoznávať faktory, ktoré sú určujúce pre tvorbu strategickej analýzy. Budú im predstavené konkrétne metodologické postupy ako napr. PEST analýza, metóda 4C a pod.

Management v zdravotníctve - Študenti programu BBA Managementu v zdravotníctve sa zoznámia so špecifikami projektového a strategického riadenia pre zdravotnícky sektor. Študenti budú schopní zavádzať projektové riadenie do ich praxe vďaka vhodnej strategickej analýze.

Profesijné koučovanieŠtudenti programu BBA Profesného koučovania sa študenti naučia základné koučovacie zručnosti a techniky, ktoré budú môcť ihneď aplikovať v praxi. Štúdium sa zameriava na rozvoj schopnosti pracovať s koučovacími nástrojmi a postupmi, ktoré pomáhajú s osobným a profesionálnym rastom, zlepšením komunikačných zručností a zvýšením potenciálu jedinca.

Real Estate - Študenti programu BBA Real Estate sa naučia základnú orientáciu na realitnom trhu, budú schopní rozlíšiť špecifiká, ktoré so sebou jednotlivé trhové segmenty prinášajú a naučia sa pravidlám pre vstup a obchodovanie s realitami.
Zvolte Cardiff Academy pro kvalitní studium a získejte konkurenční výhodu.

Programy BBA Prihláška