Nový program MBA

Bezpečnostný management

Študenti programu MBA Bezpečnostný management budú oboznámení s vývojom, a predovšetkým s aktuálnou situáciou v oblasti bezpečnosti v českom i  európskom meradle. Študenti sa zoznámia s touto problematikou prostredníctvom platnej legislatívy, ktorá má a bude mať značný vplyv na fungovanie a samotnú stratégiu jednotlivých bezpečnostných zložiek. Študenti sa tiež zoznámia s tematikou kyberbezpečnosti, predovšetkým v kontexte diskutovanej smernice NIS2.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti bezpečnostného riadenia, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management a zamestnancov vo verejnej správe. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

 

PRIHLÁŠKA

Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium MBA a získajte konkurenčnú výhodu.