Business Sustainability management

Nový program MBA - Business Sustainability management

Študenti programu MBA Business Sustainability management budú oboznámení s vývojom a predovšetkým s aktuálnou situáciou v oblasti udržateľnosti. Študenti sa zoznámia s touto problematikou prostredníctvom platnej legislatívy, ktorá má a bude mať značný vplyv na fungovanie a samotnú stratégiu jednotlivých spoločností v EÚ. Študenti sa tiež zoznámia s tematikou zeleného investovania. Obsahom bude aj samotný ESG reporting.

Študenti programu sa zoznámia so špecifikami udržateľného a strategického riadenia pre verejný aj súkromný sektor. Študenti sa budú orientovať v základných otázkach udržateľného rozvoja, ktoré ovplyvňuje korporátny priestor, a to ako z etického princípu, tak z toho strategického. Študenti budú oboznámení s o. i. jednotlivými konceptmi firemnej kultúry alebo s riadením dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium a získajte konkurenčnú výhodu.

Business Sustainability management