Nový program MBA

Management a kariérové ​​poradenstvo

Študenti programu MBA Management a kariérové ​​poradenstvo budú oboznámení s hlavnými aspektmi práce kariérového poradcu. Študenti sa naučia rôzne metódy a techniky používané v kariérovom poradenstve, vrátane administrácie a interpretácie diagnostických nástrojov. Dôraz je kladený na rozvoj komunikačných a poradenských zručností v rôznych oblastiach vzdelávania, ale aj na problematiku financovania tohto odboru.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti kariérneho poradenstva, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre stredný a vyšší management a predovšetkým uchádzačov, ktorí pracujú v oblasti vzdelávania. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

 

PRIHLÁŠKA

Zvoľte Cardiff Academy pre kvalitné štúdium MBA a získajte konkurenčnú výhodu.