EXM401

Design Thinking

Design Thinking
Cieľom predmetu je zoznámenie študentov so súčasným pohľadom nielen vedy, ale aj praxe, na inovácie v odbore, na to, prečo sa nimi zaoberať a kde získavať nápady na nové spôsoby inovácií. Študenti sa s nimi naučia pracovať a vyhodnocovať ich výsledky. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: V zrýchlenej dobe ako je táto sú inovácie zásadným a nedoceniteľným prvkom v odbore. Ide o hýbateľa zmien, ktorí nám umožňujú sa stále meniť a zlepšovať. 

V podnikovom prostredí sú inovácie nepostrádateľným nástrojom pre konkurencieschopnosť na trhu. 

Študenti sa zoznámia s inovačným procesom a tým, ako ho rozbehnúť. Takáto úloha totiž môže stáť podnik nielen veľké množstvo prostriedkov, ale tiež môže zmeniť kompletnú firemnú kultúru. 

  • Inovácia ako nástroj na zvyšovanie konkurencieschopnosti
  • Inovácia a ich delenie
  • Proces design thinking
  • Prvky design thinking

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.