S-EFS

Efektívne sebariadenie

Efektívne sebariadenie
Cieľom tohto predmetu je preniknúť svojou účasťou v tomto predmete do všetkých úskalí sebariadenia a time manažmentu. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Sebariadenie a efektívne riadenie času je jednou z najdôležitejších zručností manažéra, ktorá má zásadný vplyv na jeho výkonnosť a úspešnosť. 

Cieľom predmetu je preto zoznámiť študentov s pojmami self a time management, osvojiť si metódy a techniky, ktoré slúžia na lepšie hospodárenie s časom a na zvýšenie úrovne sebariadenia.

  • Tri kroky k efektívnemu sebariadeniu
  • Stresory - ako ich spoznať a ako ich zvládať
  • Stratégia zvládania stresu
  • Syndróm vyhorenia a ako sa mu vyhnúť
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.