VRP501

Európske aspekty verejnej správy

Európske aspekty verejnej správy
Predmet študentov zoznámi s historickým vývojom a jeho vplyvom na dnešné fungovanie európskych inštitúcií, berie ohľad na funkciu a význam verejnej správy. Zameriava sa ako na teoretickú časť, tak aj na praktické využitie. Študenti sa oboznámia s možnými prístupmi k európskej integrácii, s fungovaním EÚ podľa Lisabonskej zmluvy. Veľký dôraz je kladený na základné inštitúcie EÚ. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Od chvíle pripojenia Českej republiky k Európskej únii, je ČR zásadným spôsobom ovplyvňovaná jej inštitúciami a legislatívou. 

Tieto inštitúcie a práva Európskej únie zásadným spôsobom ovplyvňujú celý systém verejnej správy. Predmet preto rozoberá inštitúcie a politiku EÚ. 

Ďalej sa zameriava na teóriu Európskej únie a praktické problémy európskej integrácie inštitúcií EÚ.

  • Proces integrácie
  • Definícia európskej integrácie
  • Inštitúcie, vymedzenie a ich rola
  • Sociologický inštitucionalizmus

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.