MVZ301

Financie v zdravotníctve

Financie v zdravotníctve
Cieľom predmetu je zoznámenie sa so základnými pojmami v podnikovej ekonomike, študenti sa naučia pracovať s výrazmi ako cash flow, účtovné výkazy, finančné analýzy, princípy riadenia nákladov alebo spôsoby oceňovania. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Finančné riadenie je v zdravotných zariadeniach často slabý článok v celom kolobehu vedenia. Najmä u nemocníc, kde nevyužívajú správnym spôsobom jeho pravidlá. Často totiž venujú minimálnu pozornosť nákladom a výnosom, ktoré sú kľúčové pre úspešné riadenie financií v zdravotníctve. 

Predmet sa preto zameriava na základné pojmy a ich výklad, ktorý umožňuje správne chápanie aj pre neekonómov. Okrem toho poskytuje návod, ako môžu finanční manažéri motivovať k zavedeniu nových metód. 

  • Význam finančného riadenia v zdravotníctve
  • Majetková štruktúra zdravotníckeho zariadenia
  • Manažérske účtovníctvo v zdravotníctve

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.