P-GDP

GDPR

GDPR
Tento predmet je študentom sprievodcom základnými pojmami a zásadami v oblasti zákonov GDPR. Poskytuje základnú orientáciu v zákone o ochrane osobných údajov, vysvetľuje zásady a právne dôvody spracovania osobných údajov, priblíži celú problematiku citlivosti údajov a zameriava sa aj na sankcie v prípadnom porušení. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Predmet študentov oboznámi so všeobecnými informáciami o GDPR, ktoré následne jednotlivo rozoberie po kapitolách, ktoré zahŕňajú základné a najdôležitejšie pojmy, nové prístupy a zásady a právne dôvody spracovania.

  • Čo znamená všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
  • Vymedzenie základných pojmov GDPR
  • Nové prístupy a povinnosti
  • Zásady a právne dôvody spracovania

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.