LEA401

Komunikácia v manažérskej praxi

Komunikácia v manažérskej praxi
Cieľom predmetu je zoznámenie sa so základnými komunikačnými systémami a metódami vyjednávania. Študenti sa zoznámia s výhodami a nevýhodami a metódou PIN. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Študent sa zoznamuje s manažérskou komunikáciou a učí sa ju využiť v praxi. Pracuje s psychológiou komunikácie a vedením pracovných tímov. Rôzne druhy manažérskej komunikácie nám môžu pomôcť pri vysporiadávaní sa s rušivými vplyvmi v komunikácii.

  • Nástroje vyjednávania
  • Neurolingvistické programovanie (NLP)
  • Voľba optimálnej stratégie, vhodnosť, uskutočniteľnosť a prijateľnosť stratégie

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.