LEA201

Konflikt management

Konflikt management
Cieľom predmetu je zoznámenie s problematikou konflikt managementu, prepojenie komunikácie a emocionálnej inteligencie a preniknutie do oblasti manažérskej práce s konfliktom. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Aj keď nám moderná technológia uľahčuje komunikáciu a jej rýchlosť tak zo dňa na deň rastie, neustále rastie aj potreba nových manažérskych nástrojov, ktoré zvládnu konflikty, a to ako vo vnútri firiem, tak aj v komunikácii so zákazníkmi. 

Študenti si uvedomia, čo všetko ovplyvňuje konflikt, jeho tvorbu, priebeh aj riešenie. Konflikt nemožno riešiť vopred danými nástrojmi, pretože potom nepochopíme príčinu a tým pádom ani jeho dôležitú úlohu. 

  • Komunikácia ako základný faktor ovplyvňujúci konflikt
  • Bariéry v komunikácii
  • Teória emočnej inteligencie v praxi konflikt managementu
  • Inteligencia a jej koncepty

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.