P-KRP

Korporátne právo

Korporátne právo
Predmet študentom poskytuje prehľad o obchodných korporáciách, zameriava sa predovšetkým na obchodné spoločnosti, prostredníctvom ktorých je možné realizovať podnikateľský či iný než podnikateľský záujem, vrátane procesu ich založenia, vzniku a zrušenia. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Študenti sa zoznámia so širokou problematikou obchodných spoločností, ktorá poskytuje nepreberné množstvo právnych i faktických problémov spojených s rôznymi typmi obchodných spoločností. 

Cieľom predmetu je tak ponúknuť študentom typológiu obchodných spoločností, predstaviť ich charakteristiku a upozorniť na niektoré z vyššie uvedených problémov. Nedá sa jednoznačne konštatovať, ktorý z typov obchodných spoločností je práve tým najvhodnejším a najlepším, pretože každý typ obchodnej spoločnosti predstavuje výhody aj nevýhody, ako vo svojej štruktúre, tak vo svojej „využiteľnosti“ pre to ktoré podnikateľské prostredie či iný zámer. 

  • Obchodné spoločnosti a ich rozdelenie
  • Základné pojmy práva obchodných spoločnosti
  • Založenie a vznik obchodnej spoločnosti
  • Zrušenie a zánik spoločnosti

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.