LSH401

Koučink

Koučink
Predmet študentom predstavuje manažérsky koučink ako dôležitú zložku práce s ľuďmi, ktorá sa zameriava na rozvoj ich potenciálu, zvyšovanie výkonu a motiváciu nielen skupiny pracovníkov, ale aj jednotlivcov. Ďalej si vymedzíme pojem koučink, predstavíme si jednotlivé koučovacie nástroje, postupy a techniky. Absolvent predmetu ovláda základy koučovacieho štýlu a dokáže ich aplikovať v praxi. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Predmet Koučink má za úlohu manažérsky koučink predstaviť ako dôležitú zložku, ktorá je nezabudnuteľná v práci s ľuďmi. Koučink je podstatný pre rozvoj potenciálu, motiváciu a zvyšovanie výkonu nielen jednotlivca, ale aj pracovných tímov. Študentom sú predstavené dôležité koučovacie nástroje, techniky a postupy, zoznámia sa so základmi koučovacieho štýlu a môžu rozvinúť schopnosť koučink aplikovať v praxi. 

Koučovanie poskytuje nový priestor na rozvíjanie výkonnosti nielen jednotlivých zamestnancov, ale aj celých tímov. Koučink nám môže pomôcť nájsť cestu k väčšiemu využitiu ľudského potenciálu.

  • Východiská koučovania
  • Koučovací proces, koučovacie nástroje a modely koučovania
  • The Grow Model
  • The Achieve Coaching Model

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.