LEA101

Management a leadership

Management a leadership
Cieľom predmetu je pochopenie manažérskej činnosti a zručnosti a rozdiel medzi nimi a zručnosťami lídra. Študent sa naučí ako porozumieť a v praxi správne využiť princípy leadershipu. Študent by si mal nájsť vlastný štýl vedenia ľudí, ktorý mu vyhovuje, a vedieť využiť rôzne techniky pri práci so svojimi podriadenými. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Pojmy manažér a leader bývajú často zamieňané, čo je omyl. Efektívny manažér musí vedieť vytvoriť pozitívnu atmosféru na pracovisku a zároveň dbať na plnenie všetkých úloh a pravidiel. 

V dnešnej dobe máme mnoho ľudí vo vedúcich úlohách, otázkou však je, ako sa im darí úspešne viesť. Študenti sa tak pokúsia nájsť odpoveď na to, kto je vlastne správny líder. 

V predmete si študenti osvetlia všetky názvy vedúcich pozícií a ich skutočný význam.

  • Manažérska hierarchia
  • Oblasti a činnosti managementu
  • Pozícia manažéra z pohľadu organizačnej úrovne

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.