EXM301

Management kvality

Management kvality
Predmet zoznámi študentov s hlavnou náplňou tvorby manažmentu kvality v nadväznosti na nástroje riadenia podniku. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: V obrovskej konkurencii podnikov je dnes nezabudnuteľným predpokladom znalosť a ovládanie procesov všetkých oblastí. Základným hnacím motorom na zvyšovanie kvality sú cena a spokojnosť zákazníka, ale často aj stále rastúci počet konkurentov. 

Mnoho výrobcov sa v reakcii na tento fakt snaží zvyšovať kvalitu rýchlym tempom, a preto musíme s touto skutočnosťou pracovať a neustále zvyšovať úroveň kvality vo všetkých výrobných procesoch. 

  • Vymedzenie pojmu kvalita
  • Management kvality v minulosti a dnes
  • Princípy manažmentu akosti podľa ISO 9001
  • Normy ISO v koncepcii manažmentu kvality

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.