H-MLZ

Management ľudských zdrojov

Management ľudských zdrojov
Študenti sa v predmete zoznamujú so systémom personálneho riadenia v organizácii vo vzťahu s hodnotovým systémom spoločnosti a kultúrou organizácie, pozrú sa na vybrané personálne procesy, na niektoré z nich sa zamerajú do hĺbky rovnako ako na pokročilé a strategické riadenie ľudských zdrojov. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Ľudia sú pre organizácie a spoločnosti kľúčovým zdrojom, žiadny stroj nedokáže nahradiť ich znalosti a schopnosť práce s nimi. Rozhodujú o finančných aj materiálnych zdrojoch, pracujú s informáciami. Predstavujú pre organizáciu značné investície, ktorých návratnosť je ale mnohonásobne vyššia. Preto riadenie ľudí ovplyvňuje výkonnosť aj prosperitu každej organizácie. 

  • Prehľad základných personálnych činností
  • Primárne úlohy manažmentu ľudských zdrojov
  • Efektívne administratívne riadenie
  • Strategické činnosti RĽZ
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.