H-MPR

Marketing a Public Relations

Marketing a Public Relations
Študenti sa v predmete zoznámia s modernými trendmi v teórii i praxi marketingovej komunikácie a Public Relations. V rámci predmetu bude predstavený nielen MKT mix a prax marketingovej komunikácie v reklame, podpore predaja, public relations, osobnom predaji a direkt marketingu, ale aj nové marketingové techniky ako je wom, virálna, guerilla, internetový, mobilný marketing a product placement. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Práca v marketingu je náročná na čas a zdroje. Najväčším úskalím je správne pochopiť, čo vlastne predávame, prečo a kto sú naši zákazníci, aby sme na základe tejto znalosti mohli pripravovať marketingový plán ako osloviť našu cieľovú skupinu a tento plán úspešne implementovali nielen smerom k zákazníkom, ale aj dovnútra našej organizácie. Kľúčom k úspechu sú motivovaní zamestnanci, skvelý a kvalitný produkt, značka, lojálni zákazníci a v neposlednom rade náš zisk, ktorý následne môžeme reinvestovať do ďalších aktivít firmy.

  • Marketingové stratégie a koncepcie
  • Charakteristika a analýza prostredia (SWOT)
  • Zákazník a jeho potreby, motívy segmentácie trhu a získavanie informácií o zákazníkoch, spracovanie informácií a spätná väzba
  • Marketingový plán a proces marketingového plánovania.

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.