LSH301

Myself management

Myself management
Cieľom tohto predmetu je vysvetliť dôležitosť poznania vlastných silných stránok, aby účastníci vedeli posilniť svoju sebaúctu, sebadôveru a sebavedomie. Tento základ ovplyvňuje naše správanie a postoj k druhým, stojí za naším úspechom alebo neúspechom. Sebaúcta, sebadôvera a sebavedomie so schopnosťou zdravej sebareflexie sú predpokladom pre komunikáciu, spoluprácu, vedenie a riadenie ľudí. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Predmet študentov motivuje sústrediť sa na seba samého a zamerať sa na vlastné vedenie a riadenie. Súčasťou sylabu je tiež time manažment, ktorý pomáha dosiahnuť lepšie výsledky. 

Študenti sa ďalej zoznámia s pojmom wellbeing a s faktormi majúcimi vplyv na našu spokojnosť. 

  • Ako získať sebaúctu, sebadôveru a sebavedomie, a prečo je to tak dôležité
  • Ktoré návyky vedú k vytváraniu harmonickej a integrovanej osobnosti, a ktoré nám umožnia konať čo možno najefektívnejšie
  • Ako si vytvoriť návyk
  • Wellbeing

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.