SAM401

Obchodné a predajné zručnosti

Obchodné a predajné zručnosti
Cieľom predmetu je zoznámenie študentov s rolou obchodníka, jeho imidžom a jednaním s využitím moderných predajných techník. Študenti sa zoznámia s jednotlivými fázami predajného cyklu a s tým, ako ich s pomocou jednotlivých techník zdokonaliť. Predmet sa tiež sústredí na zlepšovanie prezentačných a predajných zručností, odhalenie vlastných silných a slabých stránok vo svojom osobnom predajnom štýle a osvojenie dôležitých princípov v predajnej komunikácii. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: V dnešnej veľmi silnej konkurencii všetkých dodávateľov silnejú aj požiadavky odberateľov, to vyžaduje zmenu v správaní podnikov v záujme ich udržania a prosperity. Klasický prístup a doterajší spôsob komunikácie už nestačia a je potrebné ho stále meniť a zlepšovať. 

Študenti sa oboznámia s oboma prostrediami – B2B a B2C, zamerajú sa na komunikáciu, znalosti, pochopenie a predvídanie vývoja v odbore a prichádzajúcich požiadaviek zo strany odberateľov. Vďaka tomu získajú konkurenčnú výhodu na trhu. 

  • Úloha obchodníka, pozícia v rámci organizácie
  • Profil, vlastnosti a spôsobilosti manažéra pre kľúčových zákazníkov
  • Identifikácia vhodných zákazníkov na trhu
  • Analýza produktu
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.