VRP101

Organizácia verejnej správy

Organizácia verejnej správy
Študent sa v predmete oboznámi s postupmi, metódami a zásadami organizácie v podmienkach VS. Organizovanie je podstatná činnosť manažéra, ktorej cieľom je vytvoriť efektívnu vnútornú štruktúru organizácie. Táto potreba je podmienená tým, že jednotlivé činnosti je potrebné vykonávať viacerými ľuďmi a ich riadenie je tak ovplyvnené možnosťami jednotlivca riadiť druhých. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Pochopiť úlohu organizovania v podmienkach verejnej správy znamená nájsť odpovede na základné otázky efektívneho fungovania verejnoprávnych inštitúcií v podmienkach trhového hospodárstva.

  • Typológia organizačných štruktúr
  • Štruktúra vo verejnej správe a uplatnenie organizačných štruktúr
  • Výzvy pre efektívnu organizáciu vo verejnej správe

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.