P-PRP

Pracovné právo

Pracovné právo
Predmet sa snaží študentov vykonať základnými pojmami a princípmi pracovného práva, právnymi vzťahmi medzi zamestnancom a jeho zamestnávateľom, a to ako pred, pri, tak aj po zmenách či skončení pracovného pomeru. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Tento predmet zhŕňa vývoj pracovného práva a pozerá naň ako na samostatné právo odvetvia a zákonníka práce ako hlavné právne normy, upravujúce právne vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Študent sa oboznámi s pojmami závislej práce, základných zásad a subjektov pracovnoprávnych vzťahov. Rozoberá základné prvky právnej úpravy vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce. 

V rámci tohto predmetu študenti získajú základnú orientáciu v zamestnaneckých vzťahoch, v ktorých sa každodenne pohybujú aj oni sami.

  • Pracovné právo a zákonník práce
  • Pracovnoprávne vzťahy a jeho subjekty
  • Pracovný pomer a dohody o prácach mimo pracovného pomeru
  • Pracovný pomer - zmeny alebo skončenie
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.