VRP201

Právo územne samosprávnych celkov

Právo územne samosprávnych celkov
Cieľom predmetu je zoznámenie študentov s právnou úpravou postavenia obcí a krajov ako územných samosprávnych celkov. Pozrú sa nielen na ústavné základy, ale tiež sa naučia pracovať s kľúčovými bodmi, ktoré sú obsiahnuté v zákone o obciach a krajoch. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Čo je to územná samospráva? Môžeme ju definovať ako priestorovo vymedzený funkčný celok, ktorý má právo sám rozhodovať o svojich záležitostiach. Patrí sem samospráva, ktorá je vykonávaná územne samosprávnymi celkami, obcou alebo krajom.

Študenti sa oboznámia s pojmami ako decentralizácia kompetencií, prenášaním kontroly a zabezpečovaním úloh vo verejnej správe.

  • Základy územnej samosprávy
  • Samostatná pôsobnosť obcí
  • Krajské zriadenie
  • Samostatná pôsobnosť krajov

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.