LEA501

Prezentačné schopnosti

Prezentačné schopnosti
Študenti si v predmete uvedomujú dôležitosť odovzdávania informácií jasne, efektívne a zrozumiteľne, získavajú rady a tipy v oblasti prezentácie, vhodného prejavu a dojmu na druhých. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Úspešnosť prezentácie a všeobecne komunikácia je vždy hlavne v našej osobnosti, preto tento predmet podnecuje prácu na prirodzenosti prejavu, autenticite a emocionálnej inteligencii. Prirodzený prejav ovplyvňuje komplexne náš spôsob vystupovania, posilňuje presvedčivosť prejavu a pomáha nám k sebavedomému vystupovaniu.

  • Prirodzený prejav
  • Vstupy pre úspešnú prezentáciu
  • Komunikačné slučky
  • Použitie NLP na efektívnejšiu komunikáciu

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.