H-PRŘ

Projektové riadenie

Projektové riadenie
Cieľom predmetu je primárne objasniť základné princípy, úkony, nástroje a metódy v riadení projektov, v súlade so svetovými trendmi a moderným poňatím PR. Tento predmet sa venuje riadeniu projektov, a to ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia v už fungujúcich firmách, tak spôsobom riadenia pri konkrétnych projektoch. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Predmet je rozdelený do troch sekcií, v ktorých sa venuje projektovému riadeniu. V prvej časti sa sústredí na prípravu a plánovanie projektu, kedy a prečo projekt využívať. Študenti sa oboznámia s metódou projektového rámca a jej uplatňovaním. 

V druhej časti sa študenti zamerajú na vízie, ciele a jeho metriky v projektoch, na ich stanovenie. Naučia sa aj štruktúrovať projekt, vytvoriť základný dizajn. 

Tretia sekcia sa venuje práci s plánmi a harmonogramami pri riadení projektu, controllingu, projektovému tímu, leadershipu, komunikácii a efektívnemu vedeniu. Neopomenuteľnou súčasťou sú zásady pri riešení konfliktov a neštandardných situácií. 

  • Úvod do problematiky projektového riadenia 
  • Základné pojmy pre riadenie projektov
  • Podstata projektového riadenia
  • Metódy a techniky používané v projektovom riadení
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.