S-PSS

Psychológia stresu

Psychológia stresu
Predmet študentov zoznamuje s základnou problematikou stresu a stresových situácií. Zameriava sa na stres ako celok, od jeho vzniku, prevencie, prípadného vplyvu až po liečbu. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: V rámci tohto predmetu sa študenti zaoberajú stresom, jeho delením, ako ho zvládať a ako s ním pracovať.

  • Čo je stres a ako ho delíme
  • Prevencia a liečba stresu
  • Stres po fyziologickej stránke
  • Syndróm vyhorenia

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.