MVZ201

Riadenie kvality v zdravotníctve a etika

Riadenie kvality v zdravotníctve a etika
Cieľom predmetu je pochopenie základných pojmov a postupov v zavádzaní nových systémov do zdravotníckeho zariadenia u nás. Študenti sa naučia popísať jednotlivé procesy, ktorými dosiahnu medzinárodné štandardy kvality. Absolvent predmetu má základný prehľad o etike v zdravotníctve, ovláda ho základy a rôzne prístupy a taktiež ich vie aplikovať. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Základnou úlohou všetkých zdravotných zariadení je poskytnúť kvalitnú, odbornú ale aj účinnú a hospodárnu starostlivosť pre všetkých pacientov. Práve z tohto dôvodu je potrebné stále vytvárať prostredie, ktoré je pre tieto ciele vhodné. 

  • Kvalita v zdravotníckych zariadeniach
  • Akreditácia a certifikácia v zdravotníckych zariadeniach
  • Hodnotenie kvality v zdravotných zariadeniach
  • Nedostatky v kvalite zdravotníckych zariadení

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.