VRP301

Správne právo

Správne právo
Cieľom tohto predmetu je podať základné informácie o správnom práve (o jeho predmete, zaradení do systému práva či prameňoch) a o základných skutočnostiach, ktorými sa správne právo zaoberá (ako sú formy činnosti vo verejnej správe, správny dozor a pod.). Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Predmet obsiahne pojem správne právo, jeho význam a využitie. 

Jeho úlohou je charakterizovať to, čím sa správne právo zaoberá, pritom venuje pozornosť prameňom, subjektom a vykonávateľom verejnej správy, formám činnosti a správnemu dozoru.

  • Predmet správneho práva
  • Pramene správneho práva
  • Subjekty a vykonávatelia verejnej správy
  • Právomoc správnych orgánov

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.