S-TIM

Time Management

Time Management
Cieľom tohto predmetu je zoznámiť sa s filozofiou a nástrojmi time managementu IV. generácie a metodikou sebariadenia v čase. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Time management je súhrn poznatkov o plánovaní a usporiadaní času. V oblasti time managementu je možné rozlíšiť tzv. IV generácie prístupu k času, ktoré postupne vznikali.

  • Work life balance
  • Diagnóza hospodárenia s časom
  • Metóda SMART
  • Eisenhowerovo okno

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.