MVZ401

Zdravotné poistenie a systém zdravotnej starostlivosti

Zdravotné poistenie a systém zdravotnej starostlivosti
Cieľom predmetu je zoznámiť sa s problematikou poskytovania zdravotnej starostlivosti a s fungovaním systému zdravotného poistenia v Českej republike. Pochopiť metódy a zásady v organizácii systému, ich význam a základné princípy. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: V predmete je študentom poskytnutý základný prehľad o fungovaní zdravotníckeho systému a zdravotného poistenia v ČR. 

Ekonomická podstata zdravotných služieb sa rozdeľuje do samostatných systémov vo svete a porovnáva ich. Okrem toho analyzuje samotný systém zdravotného poistenia v ČR.

  • Zdravotníctvo, ekonómia zdravotnej starostlivosti, zdravotná politika
  • Ekonomická podstata zdravotníckych služieb
  • Typy zdravotných systémov a ich porovnanie
  • Fungovanie systému verejného zdravotného poistenia

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.