MVZ101

Zdravotníctvo a management

Zdravotníctvo a management
Cieľom predmetu je zoznámenie sa s problematikou manažmentu v zdravotníctve, s jeho špecifickosťou a náplňou. Ďalej špecifikovať odlišnosti v rámci trhových zlyhaní v oblasti manažmentu zdravotníctva a rozlíšiť jednotlivé druhy zdravotníckych systémov. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Študenti sa v predmete orientujú na zdravotné služby, zdravotnú politiku a všeobecne zdravie a snažia sa pochopiť problematiku v zdravotnom systéme nielen u nás, ale aj v zahraničí. Znalosť týchto prostredí a špecifík na trhu zdravotných služieb vedie k zodpovednému rozhodovaniu o dlhodobých cieľoch. 

  • Základné pojmy zdravia, zdravotníckych služieb a zdravotnej politiky
  • Zdravotné služby z odborného hľadiska
  • Reformy českého zdravotníctva

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.