Spúšťame online knižnicu, ktorá je prístupná všetkým študentom úplne zadarmo.

Vieme, aké je pri štúdiu dôležité mať zaistený voľný prístup ku kvalitným a spoľahlivým informačným zdrojom. Dnes sme preto sprístupnili modernú online knižnicu, ktorá má viac ako milión titulov, a to nielen v slovenčine či angličtine, ale aj v niekoľkých ďalších jazykoch. V knižnici okrem kníh nájdete odborné články alebo vedecké práce, ktoré Vám pomôžu v ďalšom rozvoji.

Zo všetkých materiálov tak študenti môžu čerpať nielen pri štúdiu samotnom, ale aj pri písaní postupových aj záverečných prác.

Knižnica je rýchlo a ľahko prístupná a uľahčí Vám tak celé štúdium. Dostať sa k nej môžete cez počítač, tablet aj telefón.


Knižnica