VOL301

Voliteľný predmet 3

Cieľom voliteľných predmetov je umožniť študentom vlastný výber pre nich najprínosnejších a najzaujímavejších predmetov. Počas štúdia si tak každý študent zvolí 4 voliteľných predmetov z troch rôznych oblastí – soft skills, hard skills a právne voliteľné predmety. Výstupom z voliteľného predmetu je postupový test.

Ponuka voliteľných predmetov

Voliteľné predmety sme rozdelili do troch kategórií – hard skills, soft skills a právne.

  • Hard skills

Takzvané tvrdé zručnosti, čiže hard skills, sú schopnosti, ktoré môžeme vcelku jednoducho merať a tak si ľahko odpovedať na otázku, či nimi disponujeme alebo nie. Patria sem vedomosti z rôznych oblastí, odbornosť, technické zručnosti i cudzie jazyky.

  • Soft skills

äkké zručnosti, čiže soft skills, sú veľmi individuálne. Ide o schopnosti ovplyvnené naším charakterom, povahou a okolím a nemožno ich jednoducho zmerať. Do tejto skupiny zaraďujeme napríklad leadership, riešenie konfliktov, riadenie času, zvládanie stresu a ďalšie.

  • Právo

Voliteľné moduly zamerané na právnu problematiku ponúkajú rozšírenie znalostí v niekoľkých právnych oblastiach s ohľadom na danú legislatívu a jednotlivé zákony aj s praktickým využitím.

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.